Onospod

hệ màu cmyk rgb khi in ấn

Những lưu ý về hệ màu CMYK RGB khi in ấn print on demand

Hệ màu RGB là hệ màu được sử dụng phổ biến trong thiết kế website và logo trực tuyến. Hệ màu CMYK là hệ màu được sử dụng để in các sản phẩm POD trên tất cả các loại máy in. Do những sự khác biệt giữa 2 hệ màu này và việc người bán […]

How to Get the Best Print Color in 2022? RGB vs CMYK Print On Demand

How to Get the Best Print Color in 2022? RGB vs CMYK Print On Demand

Consider a color, any color, for a moment. It may be brilliant and colorful, or it could be dark and dull. You’ve most likely seen it before, either in a favorite film or on a fantastic poster in your office. When you combine enough colors, you’ll get a fantastic design. You’ve undoubtedly experimented with Photoshop […]

Shopping cart close